• تبریز ، سردرود اول جاده خلجان ، بازار آهن ولیعصر 2

بررسی ساندویچ پانل و انواع آن

ساخت و ساز ساختمان با ساندویچ پانل در صنعت ساختمان سازی بسیار رایج شده است. و توسعه ساندویچ پانل نیز توسط طیف گسترده ای از سازمان ها در حال پیشرفت است. پایبندی به استفاده مرسوم فعلی دشوار می شود. اگر …
ادامه مطلب