ساندویچ پانل امروزه یکی از پر کاربردی ترین مصالح ساختمانی است که در ساختمان کشور های اروپایی به وفور یافت می شود . دلایلی که سازندگان ساختمان و مهندسین ساختمانی را تشویق به استفاده از آن می کند ، شامل زمان ، قیمت و عایق بودن آن می باشد . در فیلم زیر چگونگی نصب و ساخت یک ساختمان کوچک در اروپا را نشان میدهد که با استفاده از ساندویچ پانل ساخته می شود .